שולחן עגול מינים פולשים

איסוף גרפי במפגש שיזם משרד החקלאות

על מנת ליצור אסטרטגיה משותפת לגופים השונים המתמודדים עם סכנת המינים הפולשים לישראל.

המינים הפולשים הם בעיה רוחבים המטופלת על ידי גורמים רבים בעלי תחומי אחריות ואינטרסים שונים.

מטרת המפגש היתה ליצור מתודות לעבודה ולשיתופי פעולה אפקטיבים


2020