רחוב עבאס

שני רישומים של בניינים ברחוב עבאס בחיפה

עבור 'יעאד' מרחב תצוגה, מחקר ועיון אודות התרבות הפלסטינית בחיפה בבית הגפן


עט על נייר ועריכה דיגיטלית

2018