רחוב המגינים בחיפה

הדמיות מאוירות לחזיתות קדמית ואחורית, עבור יזם פרטי

2017