top of page

סיור בהדר הכרמל

מפה מאוירת לסיור בשכונת הדר הכרמל בחיפה

עבור | בית הגפן מרכז תרבות יהודי ערבי בחיפה

חורף 2022


Kommentare


bottom of page