מפת חיפה | קטנה

מפת חיפה וכפולה נוספת מתוך כתבה על חיפה למגזין

עבור קבוצת תכלת


2016