top of page

מפת חיפה גדולה ומעודכנת

עדכון למפת חיפה, כולל רכבלית, לבניה אחת, אצטדיון, את קרית חיים ועוד כל מיני

עבור | בית הגפן - מרכז תרבות יהודי ערבי, חיפה

2022Comments


bottom of page