top of page

מפת חיפה | גדולה

איור מפה של חיפה עבור בית הגפן - מרכז תרבות יהודי ערבי בחיפה,

המפה אוירה לפעילות היכרות עם חיפה למבקרי הבית וקבוצות


2018


bottom of page