מפגש סיכום תכנית | Lead Forward

איסוף של חוויות המשתתפים במפגש סיכום של תכנית הכשרה למנהלים מהמגזר בערבי,

תכנית ההכשרה היא של עמותת קו משווה בשותפות להב פיתוח מנהלים באוניברסיטת תל אביב

ומטרתה קידום והכשרה של הדור הבא של המנהלים הערבים בשוק העבודה הישראלי


2020