top of page

מבט ממצפור אלנבי

ציור קיר במדרגות גדרה בחיפה כחלק מתערוכת הקבע 'שתי נקודות דמיוניות והנוף'


העבודה מתייחסת לשלוש נקודות מבט נשכחות על חיפה. הראשונה: מצפור אלנבי בכרמל, גן ומצפור נסתרים ממבט הרחוב.

השניה: אל ג'דידה ההרוסה למחצה לאחר מבצע שקמונה ב1948.

השלישית היא נקודת מבט כפי שעולה מהספר "שביל החמורים" (1970), מאת מנוחה גלבוע שמספר על חווית התבגרות של נערה על הכרמל לפני קום המדינה.


אוצרת | צאלה קוטלר הדרי2022

צילום | אורית סימן טוב

רישומי הכנה

Comments


bottom of page