איורי סיכום תכנית

תיעוד גרפי של תהליכים וראיונות לא חייב להתבצע במקום. בדוגמא, יומני המסע המסכמים את הפרויקטים של בוגרי מרכז מנדל בצפון הופכים למתנת סיום אישית המסכמת את התהליך וחולמת את ההמשך.


פרוייקט שנתי החל מ-2018