top of page

איורי סיכום תכנית

תיעוד גרפי של תהליכים וראיונות לא חייב להתבצע במקום. בדוגמא, יומני המסע המסכמים את הפרויקטים של בוגרי מרכז מנדל בצפון הופכים למתנת סיום אישית המסכמת את התהליך וחולמת את ההמשך.


פרוייקט שנתי החל מ-2018


Kommentarer


bottom of page