top of page

חצר וגינה אקולוגית

איור חצר בניין וגינה במרפסת לפי עקרונות הקיימות, עבור עיריית תל אביב יפו, הרשות לאיכות סביבה וקיימות

את האיורים יחד עם הנחיות אפשר למצא כאן


2021Comments


bottom of page