top of page

העיר האוטופית

איור אמצע למגזין המודפס של - פיגומים מגזין להגות סוציאליסטית עכשווית שיצא בקיץ 2021.

הגדרת העיר האוטופית נעשתה מאיסוף מחשבות על עירוניות אוטופית של קוראי המגזין
bottom of page