תיעוד ולווי גרפי

תיעוד ולווי גרפי הוא דרך חדשה ועוצמתית ללווי ארגונים, קבוצות, צוותים ויחידים

בדרך לשפה והבנה משותפת.

התיעוד לרוב מתרחש, טושים על גבי גליון נייר,  תוך כדי המפגש,

ועוזרת למשתתפים להתמקד, לחשוב, לחלום ביחד וליצור שפה מוסכמת.

תיעוד גרפי יכול להיות גם מזכרת שימושית מתהליך חשיבה או ראיון.

אני עובדת בתחום התיעוד הגרפי משנת 2016

עבדתי עבור מוסדות ותכניות לימוד, חברות תכנון, ארגוני מגזר שלישי ועוד.

לחצו על החץ בצד הגלריות לגלילה, ועל כל תמונה על מנת להגדיל

תכנון | אסטרטגיה עירונית

לווי גרפי מאפשר להנכיח מחדש ולמקד את השיח במרחבים פיזים מורכבים ולעזור בבנית אסטרטגיות ותכניות תוך שיתוף הציבור באופן אקטיבי ואפקטיבי. ההיכרות שלי עם עולם התכנון מאפשרת לי לתרגם את המרחבים ואת המינוחים התכנוניים למפות אינטואיטביות ואיורים ברורים.

הלווי התבצע עבור חברת מודוס.

אקדמיה | חינוך | קיימות

לווי גרפי מאפשר לתת עוד נדבך של השתתפות והבנה כמעט לכל פורום ופורמט,

הלווי מאפשר יצירת הקשרים חדשים, התוצר המתועד מהווה סיכום וזכרון למפגש.

לווי ותיעוד גרפי יעיל במיוחד כשיש פערי ידע ושפה בין המשתתפים.

הלווי מתאים למפגשי חלימה, סיכום תהליך, תיעוד של תוכן מיוחד.

וכאשר יש החלטות לקבל במשותף.

לווי גרפי מרחוק

תיעוד גרפי של תהליכים וראיונות לא חייב להתבצע במקום.

בדוגמא, הדוחו"ת המסכמים את הפרויקטים של בוגרי מרכז מנדל בצפון

הפכו למתנת סיום אישית המסכמת את התהליך וחולמת את ההמשך.